Trend sledovanosti za posledné 2 týždne

10:28
13
ECAV / PSBECAV Vypočítavý Matúš
PSBECAV Vypočítavý Matúš
ECAV
14:46
11
ECAV / PSBECAV Hebel...
PSBECAV Hebel...
ECAV
10:04
8
ECAV / PSBECAV Služba
PSBECAV Služba
ECAV
14:20
12
ECAV / PSBECAV Sebectvo
PSBECAV Sebectvo
ECAV
11:27
13
ECAV / PSBECAV Nebo
PSBECAV Nebo
ECAV
8:44
7
ECAV / PSBECAV Niet Ho tu
PSBECAV Niet Ho tu
ECAV
9:51
13
ECAV / PSBECAV Neboj sa horieť
PSBECAV Neboj sa horieť
ECAV
16:56
TV LUX / EDEN | 2
EDEN | 2
TV LUX
6:31
7
ECAV / PSBECAV Pokoj
PSBECAV Pokoj
ECAV
13:21
5
ECAV / PSBECAV Premena
PSBECAV Premena
ECAV