Rómsky zbor - Sabinov

Posledný prenos z 10. Dec. 2018

Bohoslužba 9.12.2018

Kresťanské spoločentvo Bratislava

Endre Flaisz - Stabilita - 26.03.2016

18. Apr. 2016