Radujte sa!

Zamyslenie na 15 Dec 2018
Vďačnosť a radosť sú spojené nádoby. Kto vie byť vďačný, má vždy dôvod na radosť. Možno teraz, v tejto situácii, všeličo v tvojom živote vyzerá ináč než dôvod na radosť – tak, ako to opisuje aj biblický text. Skľúčenosť, starosti, nespokojnosť majú často príčinu v nevďačnosti a v nedôvere v Božiu moc a schopnosť zasiahnuť a zmeniť akúkoľvek situáciu. Stále platí: „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži“ (Ž 37,4). Vďačnosť je stálym prameňom radosti. Raduj sa a ďakuj za všetko, čo ti Pán Boh každý deň dáva! Tebe, tvojej rodine, zboru, cirkvi. Nezúfaj, ale dúfaj, nech sú okolnosti akékoľvek! Svojím postojom mnohokrát rozhodujeme o svojej budúcnosti. Spomeňme si na dvanástich vyzvedačov v zasľúbenom Kanaáne (4M 13,30-14,10)! Po štyridsaťdňovom prieskume 10 z 12 vyzvedačov tvrdilo, že Kanaán nie je možné zaujať, jedine Józua a Káleb presviedčali reptajúcich Izraelitov o opaku. Oni jediní sa z viac než milióna ľudí, ktorí vyšli z Egypta, nakoniec do zasľúbenej zeme aj dostali!... Apoštol Pavel práve z väzenia píše: „Radujte sa v Pánu vždy! Opakujem: radujte sa!“ (F 4,4). Tak isto múdry Šalamún, ktorý mal, preskúmal a zažil asi všetko, čo môže človek vo svojej dobe zažiť, nakoniec usúdil, že nie je nič lepšieho, než radovať sa a dobre robiť vo svojom živote.

Jana Martincová - Mináčová

Verš starej zmluvy
Boh zmieril so sebou Kristovou smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony.
Verš novej zmluvy
Ľud, ktorý som utvoril, zvestovať bude moju chválu.