Zamyslenie na 14 Apr 2024
Vzkriesením Pána Ježiša Pán Boh splnil prorocké predpovede o tom, že kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Keď Pán Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tí, čo v Neho neuverili a zavrhli Ho, spoznali, že sa zmýlili – potkli sa na Ňom, ako na kameni úrazu alebo pohoršenia. V Písme svätom sa o Pánovi Ježišovi ako o uholnom kameni píše aj v súvislosti s cirkvou, ktorá sa prirovnáva k Božej stavbe alebo k duchovnému domu. Ježiš Kristus, ten ukrižovaný a vzkriesený, je základným uholným kameňom cirkvi, lebo nesie ťarchu celej stavby a súčasne drží celú stavbu pokope. Ak sme uverili vo Vzkrieseného, On je uholným kameňom aj pre nás – neotrasiteľnou istotou a oporou v búrkach života aj pri hrobe. Okrem základného uholného kameňa tvoria cirkev aj ďalšie živé kamene – veriaci v Krista Pána. V akom stave je duchovná stavba cirkevného zboru, v ktorom žiješ? Nie sú v nej diery – vypadnuté, chýbajúce alebo mŕtve kamene? Byť „živým“ kameňom znamená pravidelne pristupovať ku Kristovi v cirkvi, sýtiť sa duchovným pokrmom v kázni Božieho slova a vo sviatostiach a tiež privádzať do cirkvi a do Života – ku Kristovi aj druhých ľudí. Som živým kameňom cirkvi?

Sidónia Horňanová

Verš starej zmluvy
Ježiš povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.
Verš novej zmluvy
Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.