Bezpečné rozpory v láske.

Zamyslenie na 17 Jun 2021
V závere listu Pavol čitateľov z Korintu dôrazne vyzýva, aby sa podriadili zborovým autoritám. To poukazuje na napätie, ktoré v cirkevnom zbore prevládalo. Pri Pavlovi boli v čase písania listu traja členovia korintského zboru. Táto návšteva Pavla upokojila. Prispela totiž k vyjasneniu nedorozumení medzi apoštolom a časťou obce. To, že sú medzi kresťanmi nedorozumenia a napätia, je prejavom našej hriešnej človečiny. Otázkou zostáva, čo sme s týmito napätiami ochotní osobne robiť. Môžeme ich živiť rôznymi spôsobmi. Na druhej strane, môžeme vstupovať do vzájomného rozhovoru, snažiac sa v láske o porozumenie a jednotu. Nie je rozumné strániť sa vzájomnej komunikácie napriek ťažkostiam, ktoré pri nej máme. Pavol bol sám príkladom takejto komunikácie v čase vzájomných nezhôd. Napriek tomu, že bol jeho vzťah so zborom pošramotený, napriek tomu, že musel veriacich napomínať a karhať, napriek tomu sa cíti byť s nimi spojený v láske a v spoločnej viere v Ježiša Krista. Takúto moc má Kristova láska! Takto sa rodí srdečný osobný vzťah Kristových nasledovníkov! Svätý bozk je toho všetkého pečaťou.

František Korečko

Verš starej zmluvy
Nič sme nepriniesli na svet (a nepochybné je), ani nič odniesť nemôžeme.
Verš novej zmluvy
Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.