Hospodin nezabúda.

Zamyslenie na 28 Nov 2021
Svätý Boh nežije oddelene od svojho stvorenia. Nie je hluchý a slepý k potrebám človeka. On pomáha, odstraňuje prekážky a urovnáva cesty. Oživuje ducha pokorných a skrúšených. Štedro odpúšťa, uzdravuje a potešuje svojim slovom, ktoré „je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč.“ Svätý Boh nezabúda na svoj ľud, ale je na strane trpiacich, ponížených i slabých, lebo „nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.“ Svätý Boh premáha všetko zlé a prináša novu nádej a pokoj ďalekým i blízkym. Ak chceme byť skutočne šťastní, tak potrebujeme pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Tým pokojom je Pán Ježiš Kristus, ktorý je prejavom Božej lásky k nám. On chce aj dnes oživiť naše vnútro, vyliečiť všetky naše choroby, odstrániť všetko zlé a všetkých nás spojiť v jednotu ducha vo zväzku pokoja. Toto všetko a omnoho viac ponúka Boh tým, ktorí Ho spoznali a prijali Jeho lásku. No, pre bezbožných, ktorí nepotrebujú Božiu lásku niet pokoja, sú ako more, ktoré vyplavuje kal a blato. Je na nás ako sa rozhodneme. Pamätajme však, že Boh na svojich verných nikdy nezabúda.

Martin Fečko

Verš starej zmluvy
Ježiš riekol Marte: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?
Verš novej zmluvy
Ešte za vašich dní, prehovorím slovo a vyplním ho – znie výrok Hospodina, Pána.