Múdrosť a múdrosť.

Zamyslenie na 18 Feb 2019
Apoštol Jakub hovorí o múdrosti zhora a múdrosti pozemskej, ktorá je zmyslová, démonická (Jk 3,15). Túto skutočnosť výstižne demonštruje známy príbeh o Šalamúnovom súde. Dnes to môžeme pozorovať v našom parlamente a vôbec na politickej scéne. Alebo aj v cirkevných zboroch, ale najmä v rodinách. O koľko menej by bolo zbytočných hádok, nedorozumení, rozbrojov, rozvodov, keby sme sa dali viesť múdrosťou Šalamúnovou, ktorá bola zhora, od Boha?! Keby sme prestali kričať, hľadať iba svoj záujem a mysleli aj na toho druhého a rešpektovali autoritu „zhora“?! – – A keby sme rešpektovali aj objektívne rozhodnutia kompetentných a zodpovedných. – – Konflikt je síce pri hľadaní pravdy dobrý a často potrebný, ale dôležité sú spôsoby, ako ho riešime. Či v pokoji a tichosti, v láske a porozumení, alebo sa snažíme prekričať toho druhého. A keď sme za niečo zodpovední, ako rozhodujeme. Nechajme sa aj dnes viesť múdrosťou zhora!

Jozef Grexa

Verš starej zmluvy
Ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
Verš novej zmluvy
Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru.