Boží trest

Zamyslenie na 19 Sep 2021
Rozmýšľali ste už niekedy o tom, aké to musí byť strašné, keď sám Boh bojuje proti nám? Máme šancu zvíťaziť? Sú to tvrdé a hrozivé slová, ktoré si musí kráľ Cidkija vypočuť. Iste chcel počuť inú odpoveď, lebo v texte môžeme čítať tieto slová: „Azda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov a on odtiahne od nás.“ Nespoliehame sa často aj my na to, že Pán nám pomôže v boji proti nepriateľovi (problémy v rodine, s deťmi, v práci, v škole), len preto, že naši rodičia sú veriaci, alebo naši starí rodičia chodili do kostola, a preto nám Boh musí pomôcť a stáť pri nás, i napriek tomu, že my ho odmietame a pozveme Ho k nám len vtedy, keď sme v úzkych? Aký musel byť Cidkija sklamaný odpoveďou od Boha: Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. To sú vážne slová. „Boh sa hnevá a je zlostný“. Žime tak, aby sme nemuseli aj my počuť takúto odpoveď na naše modlitby! Počúvajme čo nám hovorí Boží hlas a snažme sa Ho nasledovať! Nespoliehajme sa na svojich predkov, ktorí boli na správnej ceste! Viera nie je dedičná. Bohu sa páči, keď sme spravodliví a pravdiví, keď vyznávame svoje hriechy a snažíme sa o nápravu. Snažme sa o to, aby sme mali Pána Boha vždy na svojej strane, aby nevyšľahol Jeho hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho už nikto neuhasí!

Július a Mária Lalíkovci

Verš starej zmluvy
Ježiš riekol: Čo je Božie, dajte Bohu!
Verš novej zmluvy
Predstúpme pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasajme chválospevy!