Znamenia posledných dní.

Zamyslenie na 19 May 2022
„Posledné dni“ podľa apoštola Pavla sa začali zostúpením Ducha Svätého na veriacich a pokračujú až do Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Teda my, všetci, žijeme v posledných dňoch. A ten celkom „posledný deň“ sa rýchlo približuje. Svedčí o tom dianie v prírode s rôznymi katastrofami. O blízkosti príchodu Pána Ježiša svedčí aj pohyb národov, ktoré nevedia, kam sa podieť. Okrem iného sú to aj hriechy menované v našom texte, ktoré sa oproti minulosti akoby znásobili. V jednom Spravodajovi som čítal, že ľudia svojím zvráteným myslením obrátili naruby sedem „hlavných“ hriechov a vyhlásili ich za cnosti...! Pýchu nazvali zdravým sebavedomím. Lakomstvo – zákonom ekonomiky. Smilstvo – zdravým biologickým inštinktom. Obžerstvo (nestriedmosť) – vyššou životnou úrovňou. Závisť a nenávisť – bojom za spravodlivosť a politickú slobodu. Hnev – rozhorčením nad názorom druhých. Lenivosť – filozofickým postojom. Tieto tzv. „cnosti“ sú „nalievané“ do myslí cez média celej spoločnosti. Patrím aj ja medzi tých, ktorí si ospravedlňujú alebo „zjemňujú“ niektoré hriechy?

Vladimír Peter

Verš starej zmluvy
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.
Verš novej zmluvy
Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi?