Trend sledovanosti za posledné 2 týždne

Denné zamyslenie

Ježiš riekol Marte: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?

Viac Ján 11,40

Kresťanské osobnosti