Trend sledovanosti za posledné 2 týždne

Denné zamyslenie

Nič sme nepriniesli na svet (a nepochybné je), ani nič odniesť nemôžeme.

Viac 1.Timoteovi 6,7

Kresťanské osobnosti