Príspevky kresťanskej komunity

14:13
12
ECAV / PSBECAV Spravodlivosť
PSBECAV Spravodlivosť
ECAV
3:10
2
Godzone / ZLOMENÍ - JANUÁR 2023
ZLOMENÍ - JANUÁR 2023
Godzone
11:40
12
ECAV / PSBECAV Múdrosť
PSBECAV Múdrosť
ECAV