Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete.

Viac Marek 12,33

Kresťanské osobnosti