Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.

Viac 2.Korintským 9,7

Kresťanské osobnosti