Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh dal vzrast.

Viac 1.Korintským 3,7

Kresťanské osobnosti