Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Kristus hovorí: Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť.

Viac Matúš 11,27

Kresťanské osobnosti