Jedine Ježiš.

Zamyslenie na 01 Aug 2021
Nedá sa povedať, že by sa dnes tlačili v kostoloch zástupy ľudí, aby počuli Božie slovo. Pričasto sa diskutuje, či prežije tradičná cirkev, prečo je taký radikálny úbytok členov, či naša cirkev umožní aj inú legitímnu formu bohoslužieb, alebo je len jediná pravá, lebo tá je tu už „odjakživa“... Ale vôbec, alebo len minimálne, počúvame, že ľudia prišli do chrámu spontánne, lebo niekto bol uzdravený, lebo ľudia vydávali svedectvo, ako boli ich životy zmenené, ako boli zachránení z pút diabla, ako stretli živého Pána Ježiša... – – Náš dnešný príbeh je nádherne jednoduchý a hlboko dojímavý. Obyčajná žena, trápená dlhoročnou chorobou, ktorá ju zruinovala a odsunula na okraj spoločnosti, počula o Ježišovi. Nevieme, čo počula, ale úplne to stačilo na to, aby to v jej srdci, hladnom po prijatí, pochopení i uzdravení, zapálilo vieru. – – „Lebo si povedala: Ak sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem!“ Bolo tam množstvo ľudí, veď samotní učeníci Ježiša upozornili: „Vidíš, že sa zástup tlačí na Teba, a spytuješ sa: Kto sa ma dotkol?“ Jemnú iróniu tejto poznámky Ježiš prepočul a hľadal očami tú, ktorá to spravila. Hľadal tú, ktorá neprišla za senzáciou, ani ju nedotiahla davová psychóza, ale bolesť, túžba v srdci a viera ako „horčičné semienko“. – – Možno práve toto nám dnes tak zúfalo chýba – pristúpiť k Pánovi Ježišovi s túžbou, zúfalou túžbou, že Ho potrebujeme a že jedine On nám môže pomôcť v tom, čo prežívame. A nehľadieť pritom na to, čo si pomyslia ostatní. Milovaní, nech nám názory iných ľudí nikdy nezabránia prísť za Ježišom tak, ako nás volá srdce a Duch Svätý! Nerobme to, čo chcú iní, ale len to, čo chce Pán! Slová, ktoré počula uzdravená žena, patria každému z nás, kto aj teraz s vierou pristupuje s Pánovi: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia.“

Stano Kocka

Verš starej zmluvy
Ježiš povedal: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.
Verš novej zmluvy
Ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.