Nielen obyčajná rodina.

Zamyslenie na 22 Jul 2019
Istá internetová sieť ponúka ľuďom nájdenie a možnosť kontaktu s príbuznými, priateľmi a známymi, s ktorými sme stratili kontakt. Má mnohé výhody, pretože je skutočne možné za niekoľko sekúnd sa skontaktovať s niekým, o kom sme roky nepočuli, nevieme, kde práve je, ako sa má, či má rodinu... Na druhej strane ponúka množstvo lákadiel, ktorým je ľahké podľahnúť, až nakoniec zistíme, že venujeme týmto „priateľstvám“ príliš veľa času a zabúdame na skutočné, reálne vzťahy. Musíme sa preto mať na pozore a všetko skúmať! Aj Pán Ježiš ponúka možnosť priateľstva a rodiny. Ako veriaci ľudia môžeme byť členmi Božej duchovnej rodiny. Hlavou Božej rodiny je On a my, ľudia, môžeme byť jej členmi. Výhodou je, že tam patríme bez akýchkoľvek podmienok, rozdielov či rizík. Keď verím v Pána Boha, som Jeho dieťaťom, patrím do Božej rodiny. On ma miluje a stará sa o mňa. Ja milujem Jeho a chcem konať podľa Jeho vôle, chcem Ho poslúchať tak, ako dobrý syn či dcéra poslúcha svojho rodiča, ktorého miluje. Chceš to aj ty?

Janka Maťová

Verš starej zmluvy
Sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme.
Verš novej zmluvy
Daniel šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.