Radovať sa budem v Hospodinovi, lebo ma odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Zamyslenie na 05 Dec 2023
Začína sa zima. Zo skríň vyťahujeme teplé oblečenie, ktoré by nás ochránilo pred zimou a prechladnutím. Zároveň však dbáme aj na to, aby naše oblečenie bolo vkusné, príjemné, pohodlné, aby sme ním na ľudí okolo seba urobili dojem. – – Aké je oblečenie veriaceho kresťana? Hospodin ma odel rúchom spásy a plášťom spravodlivosti. Je reč o stave nášho každodenného myslenia. Čím býva zaodetá naša myseľ? Býva plná starostí, obáv, strachu, neistoty? Mnohí sú zaodetí smútočným rúchom, nedôverou a neverou, pochybnosťami, malomyseľnosťou. Iných zahaľuje pýcha, lož, klamstvo, neúprimnosť, podvody, plané sľuby, zneužívanie dôvery. Mysle iných sú plné bolesti, rán, jaziev, malomyseľnosti. Mysle rodičov sú ponorené do starostí o deti, ich prítomnosť i budúcnosť, mysle detí sú zahalené pocitmi krivdy, poníženia, preťaženia, neraz aj do rúcha hanby, neúspechov. – – Prorok hovorí, že to nie je dobré. Veriaci majú nárok na iné oblečenie. Majú dôvod, aby ich myseľ bola hneď za rána naplnená radosťou, pocitmi istoty, pokoja, spravodlivosti – to všetko je obsiahnuté v slove „spása“. Zaodel ma rúchom spásy – On, môj Boh. Možno to všetko ešte nie je vidieť, možno je zem ešte zamrznutá, ale už je tu zárodok nového: Ježiš Kristus. V Ňom je istota, že Hospodin dá vyrásť spáse i chvále. Tu je začiatok vianočnej radosti. Ja sa budem radovať v Hospodinovi.

Jozef Grexa

Verš starej zmluvy
Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.
Verš novej zmluvy
Hospodin rozhodne v môj prospech.