Božia láska nikdy neprestane!

Zamyslenie na 02 Jun 2020
Aké úžasné slová to sú! Poznať, že keď sa všetko pominie: proroctvá, poznanie, jazyky umĺknu, ale Božia láska neprestane, to je pre mňa, človeka, vyznamenaním a nádejou pre vieru. Príde dokonalé, kedy uvidím všetko tvárou v tvár. Uvidím Pána Boha, môjho Stvoriteľa, Pána Ježiša Krista, môjho Vykupiteľa a Spasiteľa, Svätého Ducha, môjho Posvätiteľa! A prestanú všetky naše dohady a hmlisté obrazy, čiastkové poznania a čiastkové proroctvá. Prenikajú mi do srdca Tomášove slová

Zuzana Kolárovská

Verš starej zmluvy
Ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi.
Verš novej zmluvy
Múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.