Boh je moja istota.

Zamyslenie na 24 May 2019
Apoštol Pavol počas svojej služby stretol mnoho rôznych ľudí, s ktorými mal rôzne skúsenosti. S niektorými pozitívne, s niektorými negatívne. Pavol však vedel, že človek nemôže byť istotou života. Aj my na svojich pozemských cestách stretávame celé zástupy ľudí, sympatických, menej sympatických, priateľov i nepriateľov. Ľudí, s ktorými si vieme predstaviť spoluprácu i život, ale aj takých, ktorých nemáme príliš v láske. Tiež si musíme uvedomiť, že aj my sami sme pre niekoho prijateľní a pre iného zas nie. Pavol nás však učí jednu dôležitú vec – milovať všetkých, strániť sa tých, ktorí škodia Božiemu dielu a mať jedinú životnú istotu v Bohu. V Ježišovi Kristovi, ktorý sa nemení podľa nálady, situácie či chuti, ale zostáva rovnaký (Žid 13,8). On nám dáva do daru všetkých dobrých ľudí, ktorých stretávame. On je našim Ochrancom i Pomstiteľom pre tých, ktorí nám škodia. On je našim najvernejším Priateľom, na ktorého sa môžeme za každých okolností spoľahnúť. A to dnes i naveky, lebo On jediný má moc zbaviť nás zlého vo všetkých podobách, a to vo svojom kráľovstve. Kohokoľvek dnes stretneme, myslime v prvom rade na to, že Ježiš Kristus je naša istota – časná i večná!

Martina Gdovinová

Verš starej zmluvy
Prinášali k Nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi. Ježiš uzdravil mnohých chorých na rozličné neduhy.
Verš novej zmluvy
Boh uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany.