„Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému...“ (R 12,3a).

Zamyslenie na 16 Jan 2019
Mali by sme sa všetci započúvať do týchto slov putujúc novým rokom, ale i našim životom viery, aby sme pochopili, čo je dôležité. Budovať jednotu v cirkevnom zbore, v rodine aj v manželstve. Božia milosť, to je mocné pôsobenie, konanie v živote, zvlášť v živote apoštola Pavla. To sa musí prejaviť aj živote každého kresťana – v tvojom i mojom. Bolestivé je, že „v tomto živote je medzi pobožnými veľa falošných kresťanov, pokrytcov a zjavných hriešnikov“ (AV čl. 8). Preto ten nekompromisný dôsledok pôsobenia milosti – lásky. „Láska nech je bez pokrytectva...“ a potom vysvetľuje, čo to znamená. Apoštol Pavol nám zrazu ukazuje cestu – konanie nepokryteckej lásky. A mne nezostáva nič iné, len v pokore zložiť ruky k modlitbe a prosiť:

Ján Bakalár

Verš starej zmluvy
Čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?
Verš novej zmluvy
Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny.