Charakteristické črty osobnosti evanjelika alebo čo je typicky evanjelické.

Zamyslenie na 30 Oct 2020
Apoštol Pavel predstavuje korintským kresťanom kresťanský spôsob života. Taký, ku ktorému sa nanovo prihlásila reformácia a ktorý sme si osvojili ako evanjelický. – – 1. Úplne prvoradým znakom je vzťah k milosti Božej. Evanjelik vie, že žije z nej ako chudobný z bankového účtu, ktorý mu otvoril Otec nebeský (svoj dávno premrhal). Účtu, na ktorom sú vložené také hodnoty, ako láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, vernosť, zdržanlivosť. To ho vedie k pokore a vylučuje pýchu. Nikdy túto milosť nezneužíva, neberie ju nadarmo, ale rozhojňuje a rozdáva ju. Vie, že je to drahá milosť, poznačená utrpením a krvou Božieho Syna. – – 2. Jeho správanie sa nesie v znamení slov „teraz je čas príhodný“. Na slová „predtým“ a „potom“ zabudol. Žije aktívne v prítomnosti v moci Kristovej. – – 3. Nikomu v ničom nedáva dôvod na pohoršenie, a predsa vnáša rozruch všade tam, kde je mŕtvo, spánok, nedbalosť, povrchnosť, nevera... – – 4. V ďalších veršoch predstavuje apoštol podrobný a obšírny opis evanjeliových vlastností. – – Spomeniem aspoň jednu: ako smutní, ale vždy veselí. S kresťanom – evanjelikom je radosť spolunažívať, lebo je vždy veselý, dokonca aj vtedy, keď mu srdce smúti a plače. To neznamená, že má ústa neustále roztiahnuté do širokého úsmevu, ale jeho správanie je plné radostnej nádeje, pretože vidí „za horizont“ prítomných dní (Zj 21,3-5).

Jozef Grexa

Verš starej zmluvy
Moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase.
Verš novej zmluvy
Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatami, tak rozostiera si krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti. Hospodin sám ho vodil.