Narodeniny.

Zamyslenie na 27 Feb 2021
Počas viacerých rokov písania úvah mám možnosť práve tou dnešnou sa poďakovať za svoje „ďalšie“ narodeniny. Nepovažujem to za náhodu. Veď náhody neexistujú! Ďakujem za svoju žitia púť i cestu! Roky pribúdajú. Naše „osobné konto“ v zmysle počtu rokov narastá. Je to prejav priazne zhora k tomu, ktorý žije dolu. Ku mne, ale aj k tebe. Ďakujem za každý nový deň, za každé nové ráno! Za každý večer, ktorým končím deň plný povinností. Poďakovanie rodičom, krstným, aj starým, že som bol k Nemu vedený a vyrastal som v Jeho cirkvi aj za čias socializmu. Poďakovanie za aktívny život viery, lásky a nádeje v rodnom zbore v časoch neľahkých ani jednoduchých. Poďakovanie za Jeho osobné zjavenie cez slová proroka Izaiáša (6,8): „Koho pošlem a kto nám pôjde? Tu som ja, pošli mňa!“ Za to, že sa mi dal poznať vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi! A vtedy padlo definitívne rozhodnutie o štúdiu teológie. Stalo sa tak pred 30 rokmi. Niečo podobné, ale oveľa dávnejšie prežíval Šalamún. Hospodin sa mu zjavuje už druhýkrát. Dáva mu slovo. Priznáva sa k jeho dielu. Chrám je posvätený. Môže slúžiť svojmu účelu. Je to dôležitý medzník v jeho živote. Počuje zasľúbenie, ale aj varovanie do budúcnosti. Ak sa národ odvráti, stane sa z neho zborenisko. Rok 70 potvrdzuje, že sa národ odvrátil. Chrámu niet. Stojí tam Omarova mešita. Keď kráčate okolo nej, či stojíte pri Múre nárekov, zmocní sa vás vnútorný hlboký žiaľ. Aj náš národ sa odvracia od Hospodina. Čo bude s našimi nádhernými budovami kostolov o 50 rokov? Nemali by sme však zabúdať na to, že sú tu ešte aj iné chrámy. Živé chrámy. Sme chrámom Ducha Svätého a Duch Boží v nás prebýva. Kto kazí chrám, toho skazí Boh (1 K 3,l6.17).

Pavol Kušnír

Verš starej zmluvy
Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.
Verš novej zmluvy
Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi vštky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.