Ona nedá pokoj mne...

Zamyslenie na 30 Sep 2022
Istého nepriateľa Biblie sa pýtali: „Prečo stále bojuješ proti Biblii, čo jej nedáš pokoj?“ Odpoveď znela: „Lebo ona nedá pokoj mne!“ – – Božie slovo má zvláštnu moc, dokáže odhaliť často dobre hranú pretvárku, dokáže usvedčiť z hriechu, ukáže na pokrivený charakter, osvetlí škvrny hriechu na našom zdanlivo čistom živote. Posolstvo Biblie totiž nie je len o rajskej záhrade, o naplnení našich prianí a predstáv, o zázrakoch, ktoré nám zaistia blahobyt. Biblia obsahuje aj slová o hriechu, o treste smrti zaň, o Božích pravidlách pre život, ktoré sú iné ako naše: iných pokladajte za väčších než seba, znášajte ťažkosti iných, čiňte mi učeníkov zo všetkých ľudí, pokorte sa pod mocnú Božiu ruku, neklamte si navzájom, ctite si rodičov, nekradnite...! – – Posolstvo, ktoré Pán Boh cez Jeremiáša adresoval izraelskému ľudu, nebolo príjemné, oznamovalo zlé veci – oznamovalo trest za hriech. Ľudia naň reagovali rôzne. Jedni vyhlásili pôst pred Hospodinom (v. 9), iní sa vydesili a strach ich ochromil (v. 16). A kráľ, ktorý mal ísť príkladom, sa zachoval ako blázon. Nezľakol sa ani výstrahy, ani Hospodina a zvitok s posolstvom spálil. Len blázon neberie vážne Božie slová! Aj v našej dobe sú ľudia, pre ktorých je Božie slovo pohoršujúce, neaktuálne, pre iných len ako téma na filozofovanie, hľadanie metafor. – – Božie posolstvá sa dotýkajú nášho života, našich potrieb. Aj posolstvo, ktoré diktoval Jeremiáš, malo veľký cieľ: snáď ich to osloví, usvedčí z hriechu, budú úpieť nad sebou a každý sa navráti zo svojej zlej cesty. Takýto cieľ má Božie slovo aj dnes. Chce nás upozorniť na smrteľné nebezpečenstvo hriechu a ukázať na cestu záchrany v Ježišovi. Dovoľ, aby Božie slovo pôsobilo na tvoj život!

Elena Bruncková

Verš starej zmluvy
Ježiš povedal: Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?
Verš novej zmluvy
Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov.