Život podľa Božej vôle.

Zamyslenie na 25 Jan 2020
Mobilní operátori lákajú zákazníkov na volania bez viazanosti. Tí, čo sa dajú nachytať, rýchlo prídu na to, že aj neviazaný vzťah s operátorom je napokon viazaný a záväzný. Ako keby si niektorí z toho brali príklad; žijú v partnerskom vzťahu bez viazanosti. Tiež čoskoro zistia, že aj neviazaný vzťah je viazaný a často veľmi zamotaný a komplikovaný. – – Pavol odpovedá na otázky Korinťanov, ktoré sa týkali ich spôsobu života. Niektorí kvôli telesnému životu podceňovali duchovný život kresťana. To ich viedlo k neviazanosti, lebo sa im zdalo, že to nemôže škodiť. Koľkí si aj dnes myslia, že to neškodí?! Iní preferovali askézu a vnucovali ju druhým ako pravý spôsob zbožnosti. Oboje je nesprávne. Je darom Božím žiť v manželstve alebo ostať slobodný v Pánovi. Manželský pohlavný život je vzácny a netreba ním pohŕdať, ani sa z neho vysmievať. Takýto vzťah však treba budovať v poslušnej a oddanej láske, ktorá je ochotná slúžiť druhému. Aj askéza je dobrá, no pre tých, ktorí ju prijali ako dar od Pána, nie z donútenia. Usilujme sa žiť život hodný Božích synov a dcér!

Marián Grega

Verš starej zmluvy
I povedal anjel Petrovi: Opáš sa a obuj! Urobil tak.
Verš novej zmluvy
Hospodin sám pošle pred tebou anjela.