Prosba Zebedeových synov

Zamyslenie na 26 Mar 2023
Prosba Zebedeových synov naznačuje, že k nim preniklo niečo z predchádzajúcich slov Pána, keď už tretíkrát predpovedal svoje utrpenie. Pochopili, že s utrpením čoskoro príde aj kráľovstvo Božie a Božia sláva. Je potrebné rýchlo konať, aby si zabezpečili čestné miesta a postavenie. Pán Ježiš je z nich sklamaný. Po mnohých námahách Pána (Mk 9,33-37) prichádzajú s takouto prosbou? Vždy sa snažil odviesť ich od nesprávneho pohľadu ctižiadostivosti a keď sa Jeho čas blíži ku koncu, znova je zo strany najdôvernejších postavený pred tieto ľudské túžby?! Tí dvaja stojaci pri Ňom najbližšie sa snažia získať náskok pred ostatnými učeníkmi. Ostatní, ako to počuli, sa cítili dotknutí. Pán Ježiš dáva do poriadku obe strany. Jednu s neprimeraným nárokom, druhú s ich ctižiadostivosťou. Jeho učeníci by nemali mať nič spoločné s obyčajmi svetských vladárov. Vladári používajú svoje postavenie, aby mocou násilne presadili svoje priania a požiadavky. Svetské kráľovstvo a Božie kráľovstvo stojia proti sebe. Veľkosť a moc v Božom kráľovstve má ten, kto slúži v láske. Či by aj dnešní veriaci nemali počuť, že služba je opakom vládnutia? Pán Ježiš v službe za nás, zotročených ctižiadostivosťou a sebeckými nárokmi, zástupne kladie svoj život, aby sme skrze Neho mali účasť na kráľovstve Božom.

Viera Zaťková Pališinová

Verš starej zmluvy
Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby, ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života.
Verš novej zmluvy
Nebudú lačniet ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutoval nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.