Nech sa len Kristus zvestuje!

Zamyslenie na 20 Mar 2019
Predivným priestorom na zvestovanie evanjelia Ježiša Krista je kresťanská cirkev. Keďže žije a zvestuje uprostred sveta, keďže ju tvoria rozliční ľudia, objavuje sa v nej mnoho problémov, nedostatkov, prekážok i rozličných afér. Nie všetci zvestujú Krista. Niektorí zvestujú seba a svoje predstavy. Aj tí, ktorí zvestujú Krista, to však nerobia vždy z úprimnosti a čistého úmyslu, ale neraz z rozličných osobných pohnútok. Mnohí úprimní zvestovatelia bývajú z toho znechutení. No nie apoštol Pavel! On vedel, v akom svete žijeme, čo hýbe ľudskými pohnútkami a úmyslami. Vedel, že ani v ňom neprebýva len dobré (R 7,14-25). Píše dokonca z väzenia, kde sa nachádzal pre Krista, a predsa sa nesťažuje, ale počúvajme, čo píše: „Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť...“ (v. 18). Aj vtedy, keď sa Kristus zvestuje len „naoko“! – – My s tým mávame problémy. Posudzujeme, kritizujeme, odsudzujeme, ohovárame, rozdeľujeme: ten je úprimný zvestovateľ, ten len naoko... Apoštol nám dáva nový pohľad na cirkev: „nech sa len zvestuje Kristus.“ To je hlavná úloha cirkvi, nech je už akákoľvek „plná človečiny“. Iste, boli by sme radšej, keby bola vzorná, čistá, úprimná... Keby všetci zvestovali z dobrej vôle, bez závisti a hašterivosti, úprimne. Ešte sa však nachádzame uprostred sveta, ešte sme len v cirkvi bojujúcej.... A nezabudnime, že v každom z nás sa nachádzajú aj tiene hriechu!

Jozef Grexa

Verš starej zmluvy
Pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich!
Verš novej zmluvy
Ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom!