Príspevky kresťanskej komunity

10:22
13
ECAV / PSBECAV Bdejte!
PSBECAV Bdejte!
ECAV
1:36
ECAV / Zem i nebesá
Zem i nebesá
ECAV
0:11
ECAV / Potrebuješ lásku???
Potrebuješ lásku???
ECAV