pridal: Katolícka večerná univerzita | | zobrazení: 481
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Prežívame Veľkonočné sviatky a tak aj dnešná prednáška vrámci Univerzity tretieho veku nás privádza k tejto téme - konkrétne k Vykupiteľskej smrti a vzkrieseniu Ježiša Krista. Táto téma, ktorú nám priblíži profesor Anton Adam, podáva základnú teologickú náuku o soteriologických aspektoch traktátu o Božom Synovi. On prijatím ľudskej prirodzenosti a obetou na dreve kríža sa stal prostredníkom zmierenia a nového vzťahu medzi Bohom a ľuďmi. Prajem vám príjemné sledovanie.

Veľké myšlienky z videa pridať myšlienku

Katolícka večerná univerzita všetky videa