Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Milan Urbančok ponúka základný pohľad na morálnu teológiu, ako sa vyvíjala, z akých prameňov vychádza a aký je jej cieľ.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa