pridal: Katolícka večerná univerzita | | zobrazení: 283
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
V rámci dnešnej prednášky Univerzity tretieho veku bude reč o Jánovských spisoch v Novom zákone. ThDr. Stanislav Varga, PhD. nám v krátkosti predstaví corpus Ioanneum, charakteristiku Evanjelia podľa Jána so zameraním na jeho zvláštonosti, spôsob reči a teológiu. Záver bude patriť biblicko teologickému komentáru textu o svadbe v Káne Galilejskej, ktorý si môžete nájsť v Jánovom evanjeliu v 2 kapitole, 1-12 verš. Prajem vám príjemné sledovanie.
Veľké myšlienky s videa

Katolícka večerná univerzita všetky videa