Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Letný semester Univerzity tretieho veku venujeme témam z oblasti vierouky. ThDr. Jozef Žuffa vo svojej prednáške hovorí o religiozite, alebo nábožnosti ľudí na Slovensku. Nábožnosť skúma a reflektuje cez predstavy a správanie sa jednotlivcov. táto téma patrí svojim zameraním do oblasti pastorálnej teológie. Prajem vám príjemné sledovanie.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa