pridal: Katolícka večerná univerzita | | zobrazení: 484
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Letný semester Univerzity tretieho veku venujeme témam z oblasti vierouky. ThDr. Jozef Žuffa vo svojej prednáške hovorí o religiozite, alebo nábožnosti ľudí na Slovensku. Nábožnosť skúma a reflektuje cez predstavy a správanie sa jednotlivcov. táto téma patrí svojim zameraním do oblasti pastorálnej teológie. Prajem vám príjemné sledovanie.

Veľké myšlienky z videa pridať myšlienku

Katolícka večerná univerzita všetky videa