Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Dnešná prednáška je venovaná deuteronomickej histórii. Historické knihy Starého zákona predstavujú štyri etapy v dejinách spásy. Deuteronomická história je písaná v duchu piatej Mojžišovej knihy, ktorá je testamentom pre vyvolený Boží ľud, aby bol verný zmluve, ktorú s ním Boh uzatvoril. Ako svedectvo im dal Desať slov - Dekalóg , s prisľúbením veľkého požehnania, keď ho budú zachovávať. Viac sa dozviete v prednáške ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa