pridal: Katolícka večerná univerzita | | zobrazení: 399
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Vážení diváci, prajem vám pekný deň. Dnešná prednáška vrámci Univerzity tretieho veku znie: Boh Otec. Stvorenie. Profesor Anton Adam v nej predstavuje základné aspekty vierouky Katolíckej cirkvi o diele stvorenia. Vieroučné pravdy sú vyjadrením Učiteľského úradu Cirkvi vychádzajúc z trinitárnej koncepcie absolútneho Bytia -- Boha, ktorý v dejinno-spásnom vzťahu k svetu sa prejavuje v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Práve prvá božská Osoba je najplnším spôsobom prítomná v diele kreácie -- stvorenia sveta v základnej myšlienkovej línii knihy Genezis. Prajem vám príjemné sledovanie.

Veľké myšlienky z videa pridať myšlienku

Katolícka večerná univerzita všetky videa