Dallas Willard: Obnova srdca, recenzia knihy

pridal: Drápal Dan | | zobrazení: 986
Dallas Willard: Obnova srdca - Získajte Kristov charakter skrze premenu svojho ducha (Bratislava: Návrat domov 2012), 285 strán Priznám sa, že na túto knihu som dlho čakal. Bola preložená už pred dvoma rokmi, ale až teraz držíme túto hutnú a veľmi dôležitú knihu v ruke. Autorom je evanjelikálny kresťan a profesor filozofie na univerzite v Južnej Kalifornii. Pre evanjelikálna kresťanov je táto kniha nesmierne dôležitá. Hlavným popudom k jej spísaní bola starosť o cirkev, ktoré veľmi dobre rozumiem. Zdá sa mi, že za tridsaťpäť rokov, čo som kresťanom, kresťanstvo aj v našej krajine značne Ten spovrchnený. Naša krajina bola zasiahnutá konzumným prístupom k životu, oným novodobým modlárstvom, ktoré nás prestupuje viac, než si spravidla pripúšťame. Bez si to často uvedomujeme, preberajú vo svete poskytovaný životný cieľ: Čo najviac si užiť. Pre mnohých kresťanstva neznamená nahradenie tohto cieľa iným, ale iba jeho akési povrchné "pokřesťanštění". Chceme si užívať aj v cirkvi. Bohoslužby nás musí baviť. Dokonca aj modlitebné chvíle nás musí baviť. Inak máme pocit, že "to nie je ono". Tento prístup sa však príliš dobre neznáša s úsilím o premenu. Úsilie o posvätenie života nám pripadá príliš náročné. Veľakrát teda volíme takú teológiu, ktorá káže milosť, ale nie pokánie a premenu. Dallas Willard je presvedčený, že o našu premenu ide. Nie je tomu tak, že Boh nás raz spasil, a tým je vlastne všetko hotové. Mnoho ľudí si ospravedlňuje svoj hriech a veľmi sa čudujú, keď od niekoho počuje, že by mali svoj hriech opustiť a že ku kresťanskému životu patrí aj odriekania, vnútorná disciplína a úsilie o svätosť. Z Ameriky sme prijali veľa dobrého, ale aj veľa zlého. V rozhovore s Američanmi si niekedy zavtipkuje a hovorím, že z južnej Kalifornie k nám prišli tie najlepšie aj tie najhoršie veci. Kniha Dallase Willarda patrí k tým najlepším veciam. Dallas Willard musel mať veľa odvahy, aby túto knihu napísal. Ku kresťanstvu sa v Spojených štátoch hlási neporovnateľne viac obyvateľov ako u nás, ale zdá sa mi, že celkovo je tam kresťanstvo brané oveľa povrchnejšie. (Existujú samozrejme početné a pozoruhodné výnimky.) Napríklad keď sa koná v nejakom veľkom hoteli kresťanská konferencia, návštevnosť hotelového pornokoutku v porovnaní napríklad s konferenciou zubárov alebo právnikov vôbec neklesne. Dallas Willard zdôvodňuje, prečo je potrebné, aby sme sa vydali na cestu premeny, a potom nám ukazuje, čo táto premena znamená. Jadro knihy tvorí kapitoly pomenované Premena mysli, Premena vôle a charakteru, Premena tela, Premena našej sociálnej dimenzie, Premena duše. Posledná kapitola je venovaná "duchovnému formovaniu v miestnom zbore". Kniha je písaná v prostredí, ktoré je síce nominálne kresťanské, ale v ktorom je možné sa s nejakou formou kristovského učeníctva stretnúť skôr výnimočne. Dallas Willard na cestu učeníctva volá az knihy vám bude jasné, že sa neuspokojuje s jednoduchým teoretizováním. V knihe nájdete veľa dobrých podnetov. Nemusíte sa obávať, že sa jedná o knihu zákonickou. Je to ale kniha varovná. Dallas Willard sa napríklad zamýšľa nad ľuďmi, ktorí vedome hreší a spoliehajú na to, že niekedy v budúcnosti budú zo svojho hriechu činiť pokánie. Varuje: Nemusíme sa báť toho, že by nám Boh už nechcel odpustiť. Čo keď ale zájdeme na ceste hriechu tak ďaleko, že už nebudeme po Bohu túžiť? Na záver dodám niečo osobného: Kniha ma ovplyvnila natoľko, že som sa rozhodol znova založiť domáce skupinku, a to takú, ktorej členovia by spoločne usilovali o premenu srdca. Rozhodol som sa, že budem usilovať o to, aby sme nezostali na povrchu, ale išli na hlbinu. Nie je to úplne jednoduché, ale považujem to za veľmi zmysluplné. Kniha nie je určená pre tých, ktorí hľadajú skratky a jednoduché návody. Kto ale usiluje o naozajstný život s Bohom, túto pomerne silnú a výživnú knihu uvíta. Hoci sa nečíta ľahko ... a hoci stojí celých 330 korún. Ja tie peniaze považujem za veľmi dobrú investíciu.