"Ježiš sestre Faustíne hovorí, že milosrdenstvo má konať stále, všade a vždy. Keď to pretransformujem, Božie milosrdenstvo môžem konať troma spôsobmi, ako ...
Veľké myšlienky s videa

Tressa Mikuláš všetky videa