Videozáznam z novembrového stretnutia Spoločenstva Pavol na tému Charizmy a ich používanie v spoločenstve cirkvi - svedectvo misionára a evanjelizátora ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa