Ponúkame Vám záznam z úžasnej prednášky gréckokatolíckeho kňaza Mikuláša Tressu na Katolíckej charizmatickej konferencii v Trnave v roku ...
Veľké myšlienky s videa

Tressa Mikuláš všetky videa