Videozáznam z decembrového stretnutia Spoločenstva Pavol na tému Klamstvá diabla v živote človeka Hosť: Mikuláš Tressa CSsR - redemptorista, misionár, ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa