Homília zo sv. omše u Kapucínov v Bratislave (17. 2. 2017).
Veľké myšlienky s videa