Vystúpenie poslanca EP v pléne 24. 10. 2018.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa