Prednáška z Campfestu 2013 Branislav Škripek.
Veľké myšlienky s videa

Všetky videa