Prednáška Kresťan v politike, Šuňava, 26.10.2018 Hostia: Branislav Škripek.
Veľké myšlienky s videa

Všetky videa