Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie
Všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním.