Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie
I povedal anjel Petrovi: Opáš sa a obuj! Urobil tak.