Príspevky kresťanskej komunity

PSBECAV Nebo
ECAV
Denné zamyslenie

Ježiš povedal: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.

Viac Lukáš 10,2

Kresťanské osobnosti