Príspevky kresťanskej komunity

0:17
ECAV / Raná modlitba
Raná modlitba
ECAV
6:25
12
ECAV / PSBECAV Ľad alebo sneh
PSBECAV Ľad alebo sneh
ECAV