Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie
Odpovedal Ježišovi Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.