P.Mihok - Pôstna duchovná videoobnova 6 týždeň

pridal: MisieFilmom | | zobrazení: 1562
V poslednej časti našej pôstnej duchovnej video-obnovy nás páter Mihok pozýva k hlbšiemu prežívaniu Božej lásky, k uvedomeniu si toho, že kríž je najväčším prejavom Božej lásky ku každému z nás. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša nás oslobodilo od hriechu a otvorilo cestu k nebeskému Otcovi. Preto pozvime Ducha Svätého, aby nás naučil pustiť veci z vlastných rúk a odovzdať sa Bohu, Jeho láske a milosrdenstvu.

MisieFilmom

MisieFilmom všetky videa