O. Kodet - Modlitba pred sviatosťou #5

pridal: MisieFilmom | | zobrazení: 162
Sledujete sériu krátkych modlitieb o. Vojtěcha Kodeta pred sviatosťou oltárnou. 😍 RAZ BUDEME ŽASNÚŤ 😍 nad láskou a zľutovaním nášho Otca! Vďaka Ti, Pane, za Tvoje nasadenie pre to, 😇 aby každý mohol byť zachránený, ❤️ aby každý mohol zakúsiť Otcovu lásku a prijatie, 😀 aby každý bol plný Tvojej radosti. (porov. o. Kodet) #misiefilmom #postskodetom #modlitbapredsviatostou #sviatostoltarna #sviatost #post #kodet #vojtechkodet #postneobdobie #zivotsbohom #modlitba

MisieFilmom

MisieFilmom všetky videa