Prednáška z otvoreného modlitebného stretnutia s názvom "Zlomení", ktoré sa uskutočnilo na Sliači 13.01.2019 . Viac nájdete na http://godzone.tv/
Veľké myšlienky s videa
"V januári sme spustili animátorskú školu, je dvojročná akreditovaná škola. Stretli sme sa s novými študentmi, prihlásilo sa ich sedemdesiat. Už siedmi krát spúšťame túto školu a stále je tam niečo nové, čo nás povzbudí. lebo z každej témy ktorú preberáme sa len niekoľko percent usadí v nás a ostatné sa stratí. Preto radi opakujeme tieto témy aby sme nezabudli a aby srdce mohlo mať ten pokrm, ktorý potrebujeme k duchovnému životu."

Slovák Julo všetky videa