#2 Duchovná obnova s MARINOM RESTREPOM (2/7)

pridal: MisieFilmom | | zobrazení: 670
Sledujete druhú časť 7-dielnej digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom, laickým katolíckym misionárom z Kolumbie, dnes na tému “UZDRAVENIE Z HRIECHU”. 2 Pt 2, 4-10 4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. 5 Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie; 10 a to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom. 💔❤️‍🩹❤️UZDRAVENIE Z HRIECHU 📍Neodpustenie je nedostatok lásky. 📍Keď je nedostatok lásky, tak je nedostatok Boha. 📍Ak nemáme v srdci Boha, tak nie sme zdraví. 📍Uzdravenie - fyzické, mentálne aj duchovné - prichádza od Boha. Iba s NÍM môžeme dosiahnuť uzdravenie! 😇 Tieto aj ďalšie hlboké myšlienky odznejú v dnešnej časti digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom. Načerpajte a povzbuďte sa spolu s nami. 🙏 Pokojný a požehnaný víkend, priatelia! #misiefilmom #marinorestrepo #duchovnaobnova #digitalnaduchovnaobnova #zivotsbohom #uzdravenie

MisieFilmom

MisieFilmom všetky videa