Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.

Viac Rímskym 3,23-24

Kresťanské osobnosti