Veriaci sa pred parlamentom modlili za život, podporil ich aj predseda KBS Veriaci sa pred parlamentom modlili za život. Modlitby a chvály za život, ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa