V Bratislave sa po šiesty raz uskutočnilo diecézne stretnutie mládeže Vikvetfest s biskupmi. Pri príležitosti 30. Svetového dňa mládeže ho pripravila Komisia pre ...
Veľké myšlienky s videa