Slovensko a Bratislava zažili 8.marca 2008 historickú udalosť.
Veľké myšlienky s videa
"Pápež Benedikt 16. zriadil diecézu v našom hlavnom mestu. Stalo sa tak, ako to bolo za čias apoštolov. Kresťanstvo prichádza vždy do centra diania i na Slovensku. "Na základe poverenia svätou stolicou. Uvádzam ťa do úradu Slovenského arcibiskupa. Posväcuj, vyučuj a spravuj starostlivo zverený Boží ľud a bez úhony chráň svätú cirkev, Božiu snúbenicu, ktorú vykúpil svojou krvou a zmŕtvychvstaním náš Pán Ježiš Kristus."

Všetky videa