Príchod Božej slávy ako svadobný deň.

Zamyslenie na 01 Mar 2024
Svadba je jednou z najkrajších, ale aj najstresujúcejších udalostí ľudského života. V tento deň sú pocity človeka veľmi zmiešané. Na jednej strane sa teší na niečo nové, na strane druhej má obavy, ako to všetko zvládne a ako to celé „dopadne“. Prorok Izaiáš nám v týchto adventných dňoch chce pripomenúť príchod „svadobného dňa“. Pre Boží ľud príchodom Božej slávy nastáva nová doba. Je úžasné, že aj dnes pre nás všetkých znejú tieto slová! Slová, ktoré sa naplnili v príchode Pána Ježiša Krista. On prináša niečo nové. Pre každého z nás, osobne, nastáva nová doba. Ponuka nového začiatku. Pán Boh sa nás ujíma. Doba očakávania je príležitosťou na obnovenie našich vzťahov, je to Boží kairos (čas), kedy sa Boh nanovo ujíma našich „spreneverených životov“. Dajme Mu aj dnešný deň priestor, aby mohol na nás pracovať! Chce nám byť blízko ako ženích svojej neveste.

Matej Oráč

Verš starej zmluvy
Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako tí ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.
Verš novej zmluvy
Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.