Veľký Piatok - Celoseniorátne bohoslužby na kanáli CB BJ

pridal: Cirkev bratská Prešov | | zobrazení: 214
ODKAZ: https://www.youtube.com/watch?v=i8yWfsdC-Zg Bohoslužby na veľký piatok sú tento rok vysielané spoločne pre celý východoslovenský seniorát CB. Na ich jej tvorbe sa podieľali kazatelia a zbory z celého seniorátu. Ďakujem zboru v Bardejove za spracovanie. Veľkonočná nedeľa bude vysielaná na našom YouTube kanáli.
Plánované akcie Cirkev bratská Prešov
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Cirkev bratská Prešov všetky videa