Pripravení na zmenu • Ján Lacho • 26.1.2020

pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 1685
V dnešnej kázni nás Janko Lacho zoberie späť do príbehu o Izákovi v Starej zmluve. Ak chceme zmeniť svet, v ktorom žijeme, tak potrebujeme byť zmenení v prvom rade my. Potrebujeme začať dôverovať v Božie zasľúbenia ako to robil Izák.
Plánované akcie
Apoštolská cirkev Bratislava
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa