Vo filme sú autentické zábery procesionálneho vstupu kardinála Jozefa Tomka do Dómu sv. Alžbety v Košiciach pri príležitosti ďakovnej Bohoslužby – 95 rokov ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa