OSLAVA VZKRIESENÉHO KRISTA - prepokladaný začiatok cca 22:00 (Po slávení Vigílie vo farnosti)

pridal: Komunita Blahoslavenstiev | | zobrazení: 119
PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK cca 22:00 - môže sa zmeniť Ďakujeme za finančnú podporu tohto apoštolátu, bez ktorej ho nemôžeme realizovať. Číslo účtu nájdete na: www.blahoslavenstva.sk Ďakujeme!

Komunita Blahoslavenstiev

Komunita Blahoslavenstiev všetky videa