Svätá hodinka – domáca nočná adorácia

pridal: Slovensky dohovor za rodinu | | zobrazení: 146
Domáca nočná adorácia a nepretržitá poklona pred sviatostným Spasiteľom sa na Slovensku rýchlo rozšírila. Celosvetové hnutie má sídlo v Paríži a združuje ctiteľov najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorí v duchu zmierujúcej lásky a kajúcnosti Mu obetujú svoj čas i sily. Ako táto pobožnosť vznikla? V roku 1679 v kláštornom kostole v Paray-le-Monial vo Francúzsku pred vystavenou najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou kľačala rehoľníčka Mária Margita Alacoque. Zrazu vidí, ako sa Svätá Hostia premenila v plameň, z ktorého jej v&chádza v ústrety Pán Ježiš, ukazuje jej svoje prebodnuté Srdce a hovorí: „Pozri na toto srdce, kzoté tak veľmi milovalo svet. Aspoň ty ma potešuj, ako len môžeš a konaj vynáhrady za nevďačnosť ľudstva. Pán ju prosí o lásku a naznačuje prostriedky vynáhrady: časté sväté prijímanie prijímanie na 1. piatok mesiaca sväté hodiny A takto poučuje Máriu Margitu, ako konať toto bdenie z lásky: „Prebudím ťa každú noc zo štvrtka na piatok a ty budeš smieť so mnou prežívať všetky moje utrpenia a všetok zármutok na Olivovej hore. Aby si bola účastná i mojej pokornej modlitby, ktorú som vtedy konal vstaneš a budeš sa od 23. do 24. hodiny modliť.“ Toto želanie Božského Majstra svätica verne plnila po celý svoj život, aby bola účastná utrpeniu Pána a modlila sa, aby uzmierovala Boží hnev, hriešnikom vyprosovala milosrdenstvo a vynahradzovala za ospalosť apoštolov na Olivovej hore pred Jeho smrťou. O 226 rokov neskôr, v roku 1905 na tom istom mieste, na ktorom sa Spasiteľ zjavil Márii Margite Alacoque, kľačal kňaz P. Mateo Crawley SS. CC. Bol ťažko chorý a svoje dni života mal spočítané. Pohrúžený do vrúcnej modlitby odrazu cíti, že je uzdravený. Šťastný a vďačný za toto uzdravenie prebdie celú noc pred svätostánkom a vrúcne sa modlí, až dozreje v ňom úmysel: „Pane, Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu chcem získať celý svet! Každý dom, každú rodinu, všetky srdcia!“ Potom odchádza do Ríma požiadať pápeža Pia X. o dovolenie uskutočniť svoj plán. „Syn môj, žiadate ma o dovolenie. ale ja vám hovorím: ako Kristov zástupca vám rozkazujem, aby ste prešli celým svetom a získali Božskému Srdcu rodiny tým, že prevediete v nich intronizáciu. “ P. Mateo nastupuje na cestu tohto apoštolátu a Svätý Otec ho často povzbudzuje, žehná zasvätenie rodín a udeľuje odpustky. Okrem Zasvätenia Rodín Božskému Srdcu Ježišovmu koná aj pobožnosť Svätej hodiny, ktorá má byť útechou a odprosovaním Božského Srdca. Táto sa koná vo štvrtok pred prvým piatkom mesiaci v kostole pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. V júni 1927 P. Mateo založil najmladšiu vetvu úcty Božského Srdca – Svätú hodinku, domácu nočnú adoráciu, ktorej úlohou je uzmierovanie Božského Srdca Ježišovho za hriechy spáchané vnoci tým, že mesačne obetujeme jednu hodinu spánku. (Svätú hodinku je možné sa modliť vždy v noci zo štvrtka na piatok alebo aspoň raz za mesiac pred prvým piatkom) Vy, ktorí chápete utrpenie Pána a ktorí sa snažíte aby ste Ho tešili a odprosovali, vytrvajte! Konajte radi, svedomito a s láskou dobrovoľne prijatú službu. Radi obetujte, túto hodinu vnoci a nedajte sa nikým a ničím zdržiavať. Našou záchranou sú adorujúce duše, ktoré svojimi modlitbami, obetami a životom pomáhajú zachraňovať duše pre nebo. Buďme vďační za to, že môžeme s Božským Spasiteľom pohovoriť, že s ním smieme bdieť, počúvať Ho, ako kedysi Marta a Lazár v Betánii. Horlivé duše vedia, koľko radosti a duševného pokoja im táto malá obeta prináša. Odmena je kráľovská – božská.

Slovensky dohovor za rodinu všetky videa