Sola scriptura a konkurenčný boj o dušu vyústil v pandémiu gramotnosti

pridal: ECAV | | zobrazení: 390
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D. analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Prednáška zaznela na VIII. školskej konferencii ECAV, 6.10.2023

ECAV