Controversial synod (EN) │ Edward Pentin │ 26.04.2016

pridal: Bratislavské Hanusove Dni | | zobrazení: 478
Katolícky žurnalista Edward Pentin o Biskupskej synode o rodine a rozhodnutiach pápeža. Viac o diskusii nájdete na webe http://www.hanusovedni.sk/archiv/kontroverzna-synoda/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=qWghd3Mw7UE&utm_content=popis1 Bola biskupská synoda o rodine zmanipulovaná? Čo si myslí pápež František o manželstve a rozvode? Zmení Cirkev svoje učenie o sexuálnej morálke? Od nástupu pápeža Františka si niektorí žurnalisti a tiež niektorí liberálnejší teológovia sľubujú zmenu v kontroverzných častiach učenia Katolíckej cirkvi. Jednou z najkontroverznejších častí cirkevnej náuky je učenie o manželstve a sexuálnej morálke. Práve tejto téme sa venuje najnovšia apoštolská exhortácia Amoris laetitia. Tento pápežský dokument vychádza z odporúčaní prijatých na biskupskej synode v roku 2014 a 2015. Na oboch synodách boli predložené aj návrhy, ktoré ešte pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. považovali za nezlučiteľné s katolíckou morálkou. Z rôznych strán vyšli podozrenia ohľadom procesuálneho vedenia biskupskej synody. Viacerí pozorovatelia a aj niektorí biskupi vyslovili podozrenie zo snahy zmanipulovať synodu a obmedziť slobodné rozhodovanie synodálnych otcov. Známy vatikanista Edward Pentin pozorne sledoval dianie priamo v Ríme počas synody i po nej. Viedol oficiálne i neoficiálne rozhovory s viacerými významnými predstaviteľmi Cirkvi. Vo svojej prednáške priblíži priebeh synody a zmeny, ktoré na synode zaviedol pápež František. Bude analyzovať vnútrocirkevné spory o manželstve a sexuálnej morálke. Zhodnotí aj perspektívu ďalšieho vývoja po vydaní najnovšieho pápežského dokumentu. Po prednáške bude nasledovať diskusia, v ktorej dostanú priestor aj otázky z publika.
Plánované akcie
Bratislavské Hanusove Dni
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Bratislavské Hanusove Dni všetky videa