Prednáška: Vykupiteľská smrť a Vzkriesenie Ježiša Krista. Autor: prof. Anton Adam

pridal: Katolícka večerná univerzita | | zobrazení: 1338
Prežívame Veľkonočné sviatky a tak aj dnešná prednáška vrámci Univerzity tretieho veku nás privádza k tejto téme - konkrétne k Vykupiteľskej smrti a vzkrieseniu Ježiša Krista. Táto téma, ktorú nám priblíži profesor Anton Adam, podáva základnú teologickú náuku o soteriologických aspektoch traktátu o Božom Synovi. On prijatím ľudskej prirodzenosti a obetou na dreve kríža sa stal prostredníkom zmierenia a nového vzťahu medzi Bohom a ľuďmi. Prajem vám príjemné sledovanie.
Plánované akcie
Katolícka večerná univerzita
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Katolícka večerná univerzita všetky videa