1 téma „Návrat ku Kristovi – k Prvej láske“

pridal: Vd ecav | | zobrazení: 172
1. téma: „NÁVRAT KU KRISTOVI - K PRVEJ LÁSKE“ List chladnúcemu zboru efezskému: Zj 2, 1 – 7 Tomáš VALAŠÍK - zborový farár CZ Chmeľov, konsenior ŠZS

Vd ecav