MD VD 2023_ECAV NA SLOVENSKU MEDZI ZÁPADOM A VÝCHODOM Marián DAMANKOŠ

pridal: Vd ecav | | zobrazení: 209
ECAV NA SLOVENSKU MEDZI ZÁPADOM A VÝCHODOM Marián DAMANKOŠ (riaditeľ ESŠ Prešov, seniorálny dozorca ŠZS ECAV) Evanjelická a. v. cirkev na Slovensku je súčasťou reformačného dedičstva, ktoré je jedinečným produktom západnej civilizácie. Naši luteránski predkovia boli súčasťou nemeckej reformácie, ktorá chcela reformovať západnú rímskokatolícku cirkev. Je zvláštnosťou dnešnej doby, ak v radoch slovenských evanjelikov nachádzame tvrdých kritikov západnej civilizácie a obdivovateľov ruskej či dokonca pravoslávnej tradície. Prečo je tomu tak? Kde sú zdroje tohoto myšlienkového smeru? Čo nás spája s ruskou pravoslávnou tradíciou? Aj tieto otázky budú súčasťou seminára o postavení ECAV medzi Západom a Východom

Vd ecav