# 3 Duchovná obnova s MARINOM RESTREPOM (3/7)

pridal: MisieFilmom | | zobrazení: 765
Sledujete tretiu časť 7-dielnej digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom, laickým katolíckym misionárom z Kolumbie, dnes na tému “ODKAZ PANNY MÁRIE”. Joz 1, 6-9 6 Buď silný a udatný! Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičného vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. 7 Len buď silný a veľmi udatný! Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš! Neodchyľuj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. 8 Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. 9 Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!" 💌 AKÉ JE POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE TIETO POSLEDNÉ ČASY? Dnešok je potrebný na zmenu, nie zajtra. Panna Mária o tom hovorí vždy, keď sa zjavuje. 🙏 Buďme pripravení vidieť Boha ešte dnes. (porov. M. Restrepo) Pokojný a požehnaný víkend, priatelia! #misiefilmom #marinorestrepo #duchovnaobnova #digitalnaduchovnaobnova #zivotsbohom

MisieFilmom

MisieFilmom všetky videa